Over SKOA

De Stichting Kamermuziek Oud Avereest  is aangewezen als een culturele Algemene Nut Beogende Instelling (ANBI)

 

Logo ANBI

Belastingvoordeel

De Stichting heeft als culturele ANBI een aantal belasting voordelen voor haar donateurs/erflaters en als instelling.

Belastingvoordelen voor donateurs/erflaters:
— Een donateur mag een gift, binnen de bestaande fiscale regelgeving, van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Omdat de SKOA een culturele ANBI is mag u voor de berekening van de fiscale aftrekpost de gift verhogen met 25%. Voor deze verhoging geld een maximum van € 1.250,=

— Gedane nalatenschappen zijn vrijgesteld van erfbelasting.

Belastingvoordelen als instelling:
— De stichting hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen voor erfenissen en schenkingen die de instelling ontvangt en gebruikt in het kader van het algemeen belang.

— De stichting komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting

— Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkingsbelasting te betalen.

Wilt u meer weten over de voordelen om een gift/ schenking etc. te doen dan kunt u uw vraag mailen naar onze penningmeester.

Bestuursleden:
Th. Bouman, voorzitter, mail naar voorzitter
P. van Riessen, secretaris, mail naar secretaris
M. Jimmink, penningmeester: mail naar penningmeester
St. Blanksma
B. Keuvelaar
M. Keuvelaar

Beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning, noch een onkostenvergoeding. Er zijn geen werknemers in dienst van de Stichting

Secretariaat

Pien van Riessen
Oud Avereest 5
7707 PM Balkbrug

email: secretariaat

Financiën:

Bank: Rabobank Reest en Vecht Rek.nr. NL60 RABO 0312 9843 16
Inschrijving Kamer van Koophandel nr. 41023266
Fiscaalnummer: 816655340

Voor  een uittreksel uit de statuten klik hier.

Voor de jaarrekening van het afgelopen jaar klik hier.

Kerk Oud Avereest Uitzicht uit raam