Donateur worden van SKOA

Om het cultureel aanbod in de regio voldoende op niveau te houden, is het van belang dat SKOA haar activiteiten kan voortzetten. Uw financiële steun hierbij is onontbeerlijk. De stichting bestaat bij de gratie van donateurs, gemeentelijke subsidie en de recettes van de concerten. Met name de bijdragen van donateurs leggen veel gewicht in de schaal bij het handhaven van de kwaliteit en de continuïteit. Daarom zouden wij het bijzonder op prijs stellen als u zich wilt aanmelden als donateur. Indien u een bedrag van tenminste € 17,50 stort op bankrekening nummer NL60 RABO 0312 9843 16  t.n.v. Stichting Kamermuziek Oud-Avereest ontvangt u eenmaal per jaar een overzicht van de concerten die gedurende het seizoen worden uitgevoerd en iedere maand het volledige programma voor het concert in uw brievenbus of uw mailbox.

 

De Belastingdienst heeft de St. Kamermuziek Oud Avereest aangewezen en geregistreerd als een culturele ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat u als donateur gebruik kunt maken van belastingvoordeel.

Voor meer informatie over ons Privacybeleid klik hier.

Ik wil graag donateur worden