Anbi

De Stichting Kamermuziek Oud Avereest  is aangewezen als een culturele Algemene Nut Beogende Instelling (ANBI)

Belastingvoordeel

De Stichting heeft als culturele ANBI een aantal belasting voordelen voor haar donateurs/erflaters en als instelling.

Belastingvoordelen voor donateurs/erflaters:

  • Een donateur mag een gift, binnen de bestaande fiscale regelgeving, van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Omdat de SKOA een culturele ANBI is mag u voor de berekening van de fiscale aftrekpost de gift verhogen met 25%. Voor deze verhoging geld een maximum van € 1.250,=
  • Gedane nalatenschappen zijn vrijgesteld van erfbelasting.

Belastingvoordelen als instelling:

  • De stichting hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen voor erfenissen en schenkingen die de instelling ontvangt en gebruikt in het kader van het algemeen belang.
  • De stichting komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkingsbelasting te betalen.

Wilt u meer weten over de voordelen om een gift/ schenking etc. te doen dan kunt u uw vraag mailen naar onze penningmeester.

Programma per mail ontvangen?

Geen concert missen? Laat hieronder uw gegevens achter en wij helpen u herinneren. We sturen u dan informatie over het volgende concert.