Privacybeleid

Privacy beleid St. Kamermuziek Oud Avereest

De St. Kamermuziek heeft donateurs. Mede door hun financiële bijdrage kunnen wij de kwaliteit en de continuïteit van onze concerten handhaven.

Als een donateur zich aanmeldt worden de volgende persoonsgegevens gevraagd:
* aanspreektitel: heer of mevrouw
* naam: achternaam + voorletters
* adres: woonplaats, postcode, straat + huisnummer
* mailadres
* telefoonnummer
Hiermee zijn de donateurs op de hoogte dat alleen deze persoonsgegevens in onze administratie worden opgenomen.

Met deze gegevens kunnen wij onze donateurs eenmaal per jaar een overzicht van het komende seizoen sturen. Elke maand krijgen zij het programma van die maand toegestuurd en bij onverwachte wijzigingen kunnen zij gebeld of gemaild worden.

Deze gegevens zijn onder beheer bij de penningmeester en de voorzitter; de penningmeester kan controleren of de donateurs hun minimale bijdrage van € 20,00 hebben voldaan. De voorzitter verzorgt het versturen van brieven en mails.

De gegevens worden op papier bewaard in een map; de voorzitter bewaart deze in een afgesloten kast. Ze worden ook digitaal opgeslagen op een NAS die vergrendeld is met een wachtwoord, dat alleen bij de voorzitter en de penningmeester bekend is.
Van de digitale gegevens wordt regelmatig een kopie gemaakt op een USB-stick die in een afgesloten bureaulade wordt bewaard,

Er worden geen bijzonder persoonsgegevens bewaard.
Zodra een donateur of diens gemachtigde te kennen geeft niet langer te willen doneren worden de persoonsgegevens uit onze administratie verwijderd.

Een aantal “belangstellende” muziekliefhebbers (niet-donateurs) heeft door het overhandigen van hun mailadres laten weten dat zij van de activiteiten van de SKOA op de hoogte gehouden willen worden. Zij kunnen op elk gewenst moment via de mail te kennen geven deze berichten niet langer te willen ontvangen. Hun mailadres wordt dan uit onze administratie verwijderd.

Elke donateur of geregistreerde belangstellende kan een verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering van persoonsgegevens, en heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gezien de aard van de bewaarde persoonsgegevens hebben wij geen aparte FG (functionaris gegevensbescherming).
Bij een gebleken datalek stellen voorzitter of penningmeester eerst de andere bestuursleden en vervolgens alle donateurs en muziekliefhebbers van wie wij een mailadres hebben op de hoogte.

De door ons bewaarde persoonsgegevens worden nooit aan derden doorgegeven.

Balkbrug, 1 juli 2020

Programma per mail ontvangen?

Geen concert missen? Laat hieronder uw gegevens achter en wij helpen u herinneren. We sturen u dan informatie over het volgende concert.