16 maart 2025 15:00 - 17:00 Reestkerk

Hexagon Ensemble

Heen naar de natuur

In het programma ‘Heen naar de Natuur’ wordt de verhouding tussen de mens en de natuur gethematiseerd. Is de natuur nog steeds een toevluchtsoord, waarin wij schuilen kunnen? De romantische composities op het programma suggereren dit. Maar kunnen we deze idylle nog leven? Want de mens zelf is bij uitstek verwoester van de natuur geworden.

In deze concertreeks staan muziekstukken centraal die telkens een ander aspect van de verhouding tussen mens en natuur tot expressie brengen.